WĘZŁY CIEPLNE

WĘZŁY CIEPLNE

Pełny nadzór i opieka nad węzłami cieplnymi umożliwia nam zachowanie spokoju podczas awarii, zawiadomienie wykwalifikowanych pracowników serwisu technicznego, którzy bezzwłocznie usuną problem.

Prawidłowa konserwacja węzła cieplnego pozwala zneutralizować utraty ciepła oraz przynieść korzyści finansowe w budżecie.

Serwis i eksploatacja węzłów cieplnych:

 • Nadzór eksploatacyjny i usuwanie awarii
 • Naprawy, remonty urządzeń i instalacji
 • Wykonywanie okresowych przeglądów węzłów cieplnych oraz urządzeń współpracujących
 • Przygotowanie urządzeń do sezonu grzewczego
 • Kontrola stanu technicznego sieci grzewczej
 • Płukanie chemiczne instalacji i wymienników
 • Utrzymanie w obiektach komfortu cieplnego w sezonie grzewczym oraz temperatury ciepłej wody użytkowej przez cały rok
 • Wykonywanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji przewodów
 • Utrzymanie stałego kontaktu z dostawcą ciepła w celu kontroli parametrów dostarczanego czynnika grzewczego
 • Doradztwo techniczne
 • Kontrolowanie terminów ważności przydatności przyrządów metrologicznych
 • Montaż, regulacja układów sterowniczych urządzeń i
  instalacji

Nasza firma świadczy również kompleksową usługę wykonania oraz montażu węzłów cieplnych dla klientów prywatnych, firm oraz instytucji państwowych.