STACJE UZDATNIANIA WODY I HYDROFORNIE

STACJE UZDATNIANIA WODY I HYDROFORNIE

Zalet profesjonalnego serwisu można wymienić naprawdę wiele. Stały nadzór nad pracą urządzeń sprawia, że eksploatacja staje się tańsza.

Właściwa konserwacja i serwis znacznie wydłuża żywotność złoża filtracyjnego oraz pozwala cieszyć się wodą spełniającą odpowiednie parametry fizyko-chemiczne.

Serwis oraz eksploatacja stacji uzdatniania wody i hydroforni:

 • Naprawy, remonty urządzeń i instalacji
 • Nadzór nad procesem uzdatniania wody
 • Przeglądy urządzeń oraz instalacji
 • Wymiana złóż filtracyjnych
 • Dostawa środków chemicznych do procesu uzdatniania wody
 • Cykliczne płukanie filtrów
 • Kontrola szczelności instalacji wodnych
 • Laboratoryjne badania wody surowej i uzdatnionej
 • Rewizje zbiorników ciśnieniowych
 • Naprawy pomp
 • Wymiana filtrów wstępnych
 • Kontrolowanie terminów ważności przydatności przyrządów metrologicznych
 • Doradztwo techniczne
 • Wykonywanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji przewodów
 • Montaż, regulacja układów sterowniczych urządzeń i instalacji

Nasza firma świadczy również kompleksową usługę wykonania oraz montażu stacji uzdatniania wody i hydroforni dla klientów prywatnych, firm oraz instytucji państwowych.